Hakukoneoptimointi tuo verkkosivuille lisää kävijöitä

Tiedon löytäminen Internetistä on käytännössä lähes mahdotonta ilman hakukoneita. Hakukonemarkkinoita hallinnoi Google, mutta useita muitakin hakukoneita käytetään aktiivisesti. Microsoftin BING on suosiossa yksi Googlen kintereillä tuleva hakukone, jota monet käyttävät. Venäläinen Yandex ja kiinalainen Baidu ovat puolestaan ensin keränneet suosiota omilla maantieteellisillä alueillaan ja levittäytyneet hiljalleen laajempaan maailmanlaajuiseen suosioon. Näiden suurten hakukonejättien ohella Internetistä löytyy useita erikoishakuihin keskittyviä hakukoneita, esimerkiksi tietoturvallinen DuckDuckGo tai tekijänoikeusvapaaseen materiaaliin keskittynyt ccSearch.

Hakukoneet käyttävät erilaisia menetelmiä ja algoritmeja tutkiessaan Internetin sisältöä. Tästä sisällöstä kukin hakukone luo indeksin, joka sisältää tietoa verkkosivuista ja niiden sisällöistä. Algoritmit ja indeksointitekniikat ovat jokaisen hakukoneen tarkkaan varjeltuja liikesalaisuuksia, mutta yleisellä tasolla hakukoneet toimivat samalla periaatteella. Hakukoneen ohjelmisto lukee jokaisen yksittäisen verkkosivun sisällön ja poimii siitä tärkeimmät avainsanat muodostaen automaattisesti käsityksen siitä, mikä sivustojen sisältö on, kuinka laadukasta sen sisältö on ja kenelle se on tarkoitettu. Tämän analyysin pohjalta tehdään sivuston pisteytys ja kyseistä verkkosivua tarjotaan (tai ei tarjota) hakutuloksissa erilaisia hakuja tekeville käyttäjille.

Jotta saisi oman sivustonsa näkymään hakutuloksissa parhaalla mahdollisella paikalla, tulee sivusto tehdä mahdollisimman laadukkaasti. Monilla aloilla kilpailu hyvästä sijoituksesta hakukoneiden tuloksissa on jatkuvaa. Nettikasinot ovat hyvä esimerkki tällaisesta liiketoiminnasta, jossa hyvä sijoitus hakukoneiden tuloskissa mahdollistaa tehokkaasti uusien asiakkaiden saamisen.  Monilla muillakin aloilla näkyvyys hakukoneiden tuloksissa tarkoittaa suoraan parempaa liiketulosta.

Optimoinnin perusteet

Sivuston optimoinnilla on kaksi päätasoa:

  • Tekninen optimointi
  • Sisällön optimointi

Näiden kahden optimoinnin tulee molempien olla huolella toteutettuja, jotta verkkosivusto saa hakukoneen analyysissä mahdollisimman hyvän arvosanan. Sivuston tekninen ja sisällöllinen optimointi ovat lähtökohtia hyvään näkyvyyteen verkkohaussa. Hyvin optimoitu sivusto kerää liikennettä ja sen myötä sen hyvä maine leviää.

Laadukas sivusto kerää myös linkityksiä ulkopuolisilta verkkosivuilta, mikä edelleen nostattaa sivuston arviointipisteitä yhdessä itse sivuston sisällön saaman arvosanan kanssa. Parhaimpia ulkoisia linkityksiä edustavat suositut uutissivustot, joista tehdyt linkitykset sivustoon nostavat sen arvostusta hakukoneindeksissä. Esimerkiksi suuret päivälehdet tai pelialan julkaisut, kuten casino uutiset ja muut vastaavat sivustot ovat hakukoneiden silmissä arvokkaita ja niiden tekemät linkitykset nostavat linkin kohteen arvoa hakuindeksissä. Mutta saadakseen oman sivustonsa linkin tällaiseen julkaisuun, on sivustolle tuotettava kiinnostavaa ja optimoitua sisältöä.

Tekninen optimointi

Ensimmäinen asia hakukoneoptimoinnissa on varmistaa, että hakukoneet yleensäkin pääsevät indeksoimaan sivuston sisällön. Kehitysvaiheessa saatetaan käyttää erilaisia tekniikoita, joilla estetään hakukoneita indeksoimasta keskeneräistä sisältöä. Tämä esto tulee poistaa heti, kun sisältö on julkaisukelpoista. Oman sivuston löytymisen voi tarkistaa esimerkiksi Googlen hakuindeksistä tekemällä seuraavan Google-haun omalle sivustolleen: site:www.omaverkkoosoite.net. Tulokset kertovat löytyykö sivusto indeksistä vai estääkö jokin asetus sivuston näkymisen hakukoneen tuloksissa.

Sivuston tulisi olla ehjä kokonaisuus. Rikkinäiset linkit, jotka eivät johda mihinkään uuteen sisältöön, heikentävät sivuston pisteytystä välittömästi, joten niiden korjaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Teknisiä parannuksia edustavat myös https-protokollan käyttö sivustolla sekä XML-sivustokartan luominen hakukoneiden analysoitavaksi. Nämä kertovat hakukoneen analysaattorille sivuston ylläpitäjän pyrkimyksestä laadukkaaseen ja turvalliseen sivustorakenteeseen parantaen sivuston pisteytystä hakutuloksissa. Muita yksittäisiä tarkasteltavia teknisiä kohteita edustavat sisäinen linkitys ja selkeät valikkorakenteet. Sivuston navigointi tulee pyrkiä tekemään mahdollisimman selkeäksi niin, että sivuston käyttäjällä on selkeä käsitys siitä, missä hän on sivuostolla. Hakukoneiden indeksointia tekevät hakuanalyysirobotit osaavat testata sivuston rakennetta ja selkeyttä.

Sisällön optimointi

Sisällön optimoinnissa tärkeimmäksi nousee laadukas sisältö. Hakukoneet haluavat palvella tiedonetsijöitä tarjoamalle heille laadukkaita sivustoja, jotka vastaavat tietoa hakevien käyttäjien kysymyksiin selkeästi. Hakukoneet tutkivat sivustolla tarjottua sisältöä tehden analyysejä siitä, onko se relevanttia hakutermeihin verrattuna. Jos sivustolle tulija palaa saman tien takaisin hakukoneen sivulle tekemään uusia hakuja, on se selkeä merkki hakukoneelle siitä, ettei kyseisen sivuston sisältö ole kovin laadukasta hakutermiin nähden.

Sisällön optimoinnin suunnittelu on hyvä aloittaa jo ennen kuin sivuston sisältöä ryhdytään toteuttamaan.  Sisällön tuottajan tulee miettiä sisältöä tehdessään millaisia hakuja ihmiset tekevät löytääkseen sen tiedon, joka sivustolla halutaan tarjota. Hyvä sisällöntuottaja tarjoaa lukijalle sellaista tietoa, johon itsekin olisi tyytyväinen saapuessaan sivulle hakukoneen tuloksien kautta. Sisältö ei saa olla ylimalkaista ja merkityksetöntä.

Sisällön tuottaja tarvitsee avukseen hakusana-analyysiä.  Hakasanat ovat niitä termejä ja fraaseja, joilla ihmiset hakevat haluamaansa tietoa. Hakusanan analysoinnissa voi hyödyntää erilaisia hakusanatyökaluja, jotka kertovat aiottujen hakusanojen ja fraasien sopivuudesta. Hakusana ei saa olla liian yleiskäsitteinen, mutta ei myöskään sellainen, jolla vain harva tekee hakuja. Hakusana-analyysin jälkeen valitaan tärkein hakusana, jota käytetään eniten verkkosivun sisällössä ja otsikoissa, sekä muita vähemmän tärkeitä hakusanoja ja -termejä, joiden avulla voidaan hakukoneille kertoa sivuston keskeisestä sisällöstä.

Yhteenveto

Hakukoneoptimointi on kiinteä osa verkkosivuston kehitystä. Optimoinnilla saadaan uudelle sivustolle nopeasti laaja näkyvyys ja olemassa olevan sivuston optimointi kasvattaa sivuston kävijämäärää. Optimointitoimenpiteet pitävät sisällään niin tekniikkaan kuin sivuston sisältöön liittyvää systemaattista analysointia ja niiden pohjalta tehtyjä muutoksia ja parannuksia.

Hakukoneoptimoinnin osalta tulee muistaa, että se on jatkuvaa työtä. Sivusto voi nopeasti pudota hakukoneiden tuloslistauksella, mikäli uuden sisällön osalta ei huomioida hakukoneoptimointia. Liian kärsimätön ei myöskään saa olla. Tehtyjen muutosten vaikutus hakutuloksiin voi viedä jopa kuukausia, ennen kuin optimoinnin yhteydessä toteutetut muutokset ja parannukset näkyvät nousuna hakutuloslistauksissa.

Hakukoneiden käyttämä teknologia ei ole avointa, joten täysin varmaa vastausta ei voida koskaan antaa siitä, mikä on ehdottomasti paras tapa nostaa oman sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa. Tässä artikkelissa mainituilla toimenpiteillä pystyy jo saavuttamaan selkeästi paremman näkyvyyden ja kertomaan hakukoneille oman sivuston sisällöstä. Tekemällä jatkuvaa analyysiä tehtyjen muutosten vaikutuksesta, voi jokainen verkkosivuston ylläpitäjä rakentaa omaan liiketoimintaan sopivan hakukoneoptimointistrategian.