Miten uusi nettikasino suunnitellaan ja toteutetaan?

Nettikasino on monimutkainen verkkopalvelu, jonka suunnittelu ja toteutus eivät suuresti poikkea prosesseiltaan yleisistä verkkopalvelun toteutusprojekteista. Nettikasinon rakentaminen on kokonaisvaltainen projekti, joka elää jatkuvasti projektin edetessä. Projektin alussa tehdään tarkat suunnitelmat toteutuksesta, mutta nämä saattavat matkan varrella muuttua ja muovautua alkuperäisistä suunnitelmista, kun käytännön työssä huomataan parempia ratkaisuja olevan tarjolla.

Nettikasinon toteutuksen suunnittelutyöt

Suunnittelussa noudatetaan verkkopalvelujen toteutuksien hyviä käytäntöjä. Alalla on runsaasti erilaisia suunnittelumalleja ja standardeja, joiden pohjalta yksittäisiin projekteihin laaditaan tarkemman suunnitelmat. Yleisesti ottaen nettikasinon suunnittelu sisältää kolme pääkokonaisuutta:

  • Tarve- ja tavoitesuunnittelu
  • Tekninen suunnittelu
  • Markkinointisuunnittelu

Jokaisessa kokonaisuudessa on lukuisia alakategorioita, joita voidaan toteuttaa toisistaan erillisinä projekteina ja jopa ulkoistaa alihankkijoille. Kokonaisuuden hallinta on kuitenkin aina oltava suunnittelun tilaajalla eli nettikasino-operaattorilla. Kaikkien suunnitelmien osien ja niihin perustuvien toteutuksien on tuettava toinen toisiaan jotta kokonaisuudesta tulisi ehjä ja yhtenäinen elämys nettikasinon tuleville asiakkaille. Eri osa-alueiden toimintoja voidaan suunnitella itsenäisesti ja vain kyseiselle osa-alueelle toteutettavaksi, mutta esimerkiksi graafisen ilmeen tulee olla kaikilla osa-alueilla yhtenäinen ja sen tulee noudattaa keskitetysti määriteltyä tyyliä.

Tarve- ja tavoitesuunnittelussa määritetään nettikasinon asemointi markkinoilla. Määrittelyssä päätetään linjauksista ja strategiasta, joiden pohjalta lähdetään korostamaan tulevan nettikasinon vahvuuksia sekä keinoja, joilla uusi nettikasino saadaan erottumaan kilpailijoista. Markkinointiasiantuntijat käyvät tilaajan kanssa läpi tilaajien tarpeita ja ajatuksia muovaten niitä käytännöllisiksi toteutusvaihtoehdoiksi. Tavoitteena on luoda nettikasino, joka ei ole pelkästään teknisesti toimiva, vaan myös käytettävyydeltään helposti omaksuttava ja ilmeeltään asiakkaita houkutteleva. Suunnitelman avulla selkiytyy tulevan nettikasinon ensisijaiset kohderyhmät ja keinot, joilla kohderyhmä tavoitetaan ja saadaan kiinnostumaan nettikasinosta. Tavoitteena on saada nettikasino mukaan alan asiantuntijoiden vertailuihin ja nousta korkealle näissä vertailuissa. Vaikuttajamarkkinointi on hyvin keskeinen osa uuden nettikasinon markkinointia.

Seuraavaksi laaditaan suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaa nettikasinolle tulevan sisällön suunnittelua ja graafisten elementtien määrittelyä. Määritellyn sisällön pohjalta muovautuu sivuston navigaatiorakenne ja sivustokartta. Sisältö jäsennellään loogiseen ja helposti hahmotettavaan rakenteeseen. Tässä käytetään usein apuna yksinkertaisia havaintopiirroksia ja rautalankamalleja, jotka paljastavat nopeasti mahdolliset sudenkuopat käytettävyyden osalta. Lopullinen ulkoasumalli toteutetaan visuaalisesti selvänä konseptimallina. Tämä malli näyttää operatiivisille toteuttajille, kuten ohjelmoijille ja animaattoreille sen, millaiseen lopputulokseen heidän tulee pyrkiä.

Markkinointisuunnittelu kulkee käsi kädessä kaikkien suunnittelun osa-alueiden kanssa. Markkinointistrategia laaditaan siten, että sen avulla saadaan brändätty nettikasino halutulla tavalla ja mallinnettuja vahvuuksia otetaan mukaan markkinointisuunnitelmaan. Markkinoinnin avulla tulee pystyä vakuuttamaan asiakas nettikasinon luotettavuudesta. Verkkopalvelun käyttöehtojen ei tule olla selkeitä, jotta ne eivät herätä epäluuloja potentiaalisissa asiakkaissa. Markkinoinnilla saavutetaan lopulta kohdeyleisön kiinnostus kertomalla tehokkaasti, miten uusi nettikasino palvelee asiakkaitaan ja tarjoaa jotain uutta ja mielenkiinoista.

Nettikasinon teknisten alustojen vaihtoehdot

Nettikasino tekninen toteutus yhdistelee erilaisia ohjelmointikieliä ja verkkosivun ulkoasua määritteleviä rakennekoodeja, kuten HTML- ja CSS-koodeja. Täysin tyhjältä pöydältä rakennettava nettikasino edellyttää vaativaa syväosaamista ohjelmakoodia kirjoittavilta ohjelmoijilta, mutta tämä vaihtoehto antaa myös eniten mahdollisuuksia toteuttaa täysin uudenlainen nettikasino, joka erottuu kaikista muista nettikasinoista. Tällainen toteutus on myös kaikkein kallein ja hyvin altis erilaisille henkilöriskeille, jos esimerkiksi keskeinen ohjelmoija jättää projektin kesken kaiken, on muiden vaikea jatkaa hänen työtään, ellei koodia ole erinomaisesti dokumentoitu. Tyhjältä pöydältä lähtevä toteutus on tänä päivänä harvinaisempi tapa tehdä uusi nettikasino, sillä erilaisia puolivalmiita nettikasinomalleja on kohtuuhinnalla lisensoitavissa ohjelmistotoimittajilta.

Yleisin tapa toteuttaa uusi nettikasino on käyttää sisällönhallintajärjestelmää, jonka avulla muokataan valmiista mallipohjasta halutunnäköinen nettikasino. Tämä vaihtoehto säästää toteutuksessa huomattavasti rahaa ja mahdollistaa suuremman panostuksen visuaaliseen ilmeeseen ja markkinointiin. Tunnettuja alustoja, joiden päälle nettikasinoita rakennetaan, ovat muun muassa Joomla, WordPress ja Drupal. Tällaiset sisällönhallintajärjestelmät sisältävät monipuolisia räätälöintimahdollisuuksia, joten niidenkin avulla on mahdollista toteuttaa hyvin yksilöllinen uusi nettikasino.

Yhteenveto

Uuden nettikasinon toteutus ei juuri eroa minkään muunkaan verkkopalvelun toteutuksesta. Erilaiset lainsäädännölliset seikat on otettava huomioon, mutta itse suunnittelu ja toteutus noudattavat verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutuksen vakiintuneita käytäntöjä.