Mikä Tekee Hyvän Verkkosivuston?

Internet on täynnä erilaisia verkkosivustoja toinen toistaan erilaisia. Olet varmasti huomannut, että joillakin verkkosivuilla on mukava vierailla kun taas toisilla sivuilla et jaksa vaivautua edes aloittaa sivulla navigoimista. Voi siis sanoa, että sivustoja on sekä hyviä että huonoja. Mikä tekee verkkosivusta hyvän, kuten casino NetBet -sivusto, jolla vieraileminen on miellyttävää?

Selkeys ja helppo navigointi on valttia

Ensiarvoisen tärkeää hyvässä verkkosivustossa on se, että sivusto on selkeä ja sillä navigoiminen on helppo. Sivuston pitäisi antaa vierailijalle hyvän ensivaikutelman. Navigoimisessa apuna ovat hyvin toteutetut valikot, jotka kertovat selkeästi, mitä niiden takaa löytyy.

Jos sivuolla vieraileva ei löydä helposti ja nopeasti etsimäänsä, poistuu hän todennäköisesti aika nopeasti sivustolta. Sivuston kotisivun tulisi olla selkeä, ja nopeasti luettavissa, joten se ei saisi sisältää liikaa informaatiota. Kotisivun tulisi sisältää tärkein asia ja tieto, jonka sivuston omistaja haluaa tuoda esille. Kotisivun pitää ohjata vierailija valitsemaan valikoista juuri se, jonka takaa hänen tarvitsemansa tieto löytyy.

Ei liian yksinkertainen

Vaikka saattaisikin ajatella, että yksinkertaisuus on hyvä asia ja se helpottaa sivustolla liikkumista, liiallinen yksinkertaisuus antaa kuitenkin mielikuvan siitä, että sivuston suunnittelemiseen ja kokoonpanoon ei ole käytetty tarpeeksi aikaa.

Toinen ääripääkään ei ole hyvä asia. Jos sivusto on liian täyteen pakattu ja se sisältää valikkoja valikkojen perään, on sisällön suunnittelussa ja tuottamisessa menty vähän liian pitkälle. Kultainen keskitie on siis oikea polku myös verkkosivuston toteuttamisessa.

Hyvänä esimerkkinä toimivat nettikasinosivustot, joita verkosta löytyy todella paljon. Niissä näkyy selvästi se, millainen ero on yksinkertaisella sivustolla, liian täyteen ahdetulla sivustolla ja hyvällä sivustolla.

Kiinnitä huomiota myös turvallisuuteen

Verkossa selailemisessa ensiarvoisen tärkeää on turvallisuus. Internet on tänä päivänä täynnä erilaisia uhkia, joita vastaan jokaisen Internettiä käyttävän on suojauduttava. Joskus uhat saattavat piileskellä myös turvallisilta näyttävillä sivustoilla, sillä hakkerit ovat tänä päivänä entistä taitavampia.

Sivustolla vierailevien pitää pystyä olemaan varmoja siitä, että he eivät saa sivustolta mukaan mitään sellaista, joka voisi vahingoittaa heitä ja heidän selailuun käyttämiään laitteita. Sivustolla täytyy olla käytössä kaikki tarvittavat suojausmenetelmät ja palvelimet on oltava suojattu niin, että niitä ei pysty helposti hakkeroimaan.

Oman sivuston suunnittelemiseen saa apua

Tänä päivänä on olemassa paljon erilaisia ohjelmia, joiden avulla on helppoa suunnitella verkkosivusto itselleen. Lisäksi verkosta löytyy sellaisia tarjoajia, joiden alustaa voi vuosimaksulla käyttää oman verkkosivuston suunnittelemiseen ja hallinnoimiseen.

Alalla on myös paljon toimijoita, jotka toteuttavat verkkosivuston asiakkaan puolesta. Se, mikä on sopivin vaihtoehto, riippuu siitä, millainen toimija verkkosivustoa tarvitsee sekä siitä, millaisia suunnittelu- ja atk-taitoja itseltään löytyy.

Hyvän verkkosivuston merkkejä

  • hyvä ensivaikutelma
  • selkeä
  • helppo navigoida
  • hyvin suunnitellut valikot ja hakemistot
  • hyvä kieli, jonka kaikki ymmärtävät
  • sivun värejä, kuvia ja asettelua on mietitty
  • ei liian täyteen ahdettu
  •  turvallinen

Kun kaikki nämä yllä mainitut asiat täyttyvät, voit olla varma siitä, että verkkosivu on toteutettu hyvin. Jos haluat varmistaa tämän, voit liittää verkkosivustollesi ponnahdusikkunan, jossa kävijöiltä kysytään, millainen kokemus sivustolla vierailu heidän mielestään oli.

Tämän kyselyn avulla voit saada kallisarvoista tietoa itse sivustolla kävijöiltä ja näiden tietojen perusteella voit muokata sivustoa vaadittavaan suuntaan. Sillä tavalla voit saada sivustollesi enemmän kävijöitä, joka voi sivuston omistajan alasta riippuen lisätä lukijoita, jolloin saat levitettyä tietoa laajemmalle lukijakunnalle, tai se voi lisätä yrityksesi tunnettuutta ja myyntiä.