Sijoita tulevaisuuteen futuureilla

Futuurit ovat sopimuksia, joita käydään kahden osapuolen välillä. Niillä voi ostaa tai myydä kohde-etuutena oleva tuote tiettynä hetkenä tiettyyn hintaan, nimensä mukaisesti tulevaisuudessa. Futuurit ovat johdannaistyyppinä varsin suosittuja, koska ne ovat läpinäkyviä ja niillä on selkeät käyttötarkoitukset.

Futuureilla on lähtökohtaisesti kaksi tarkoitusta, jotka ovat suojaaminen tai spekulointi, joista jälkimmäinen kattaa suurimman osan futuurikaupasta. Spekulatiivisessa kaupankäynnissä ostajalla on usko siihen, että hän voi myydä positionsa korkeammalla hinnalla verrattuna sen ostohintaan. Suojaamista puolestaan harjoittavat lähinnä suuret yritykset, joiden liiketulos riippuu paljolti esimerkiksi tietystä raaka-aineen hinnasta. Molempia futuureja voi seurata myös verkossa, katso lisää täältä.

Futuurien kaupankäynti

Futuurit otettiin alkujaan käyttöön, jotta kohde-etuuden markkinahintojen epäsuotuisiin liikkeisiin voitaisiin paremmin suojautua. Futuurisopimuksen avulla osapuolet voivat lukita tietyn kauppahinnan etukäteen tulevalle transaktiolle, mikä on hyödyllistä esimerkiksi silloin kun yritys odottaa maksuja toisessa valuutassa ja haluaa suojautua arvonalennukselta. Tällä voidaan eliminoida negatiivinen riski ja samanaikaisesti poistamaan arvonnousun mahdollisuus. Futuureihin kuuluu muutamat omat terminsä, joita voi futuurikauppaa harkitseva voi tarkistaa.

Useimmissa tapauksissa futuurisopimukset selvitetään käteisenä. Jos futuuri erääntyy ja edessä olisi kohde-etuuden fyysinen toimitus, voidaan vastakkaisella positiolla ennen erääntymispäivää sulkea futuuripositio. Futuuri on johdannainen, eli sen hinta johdetaan kohde-etuuden hinnasta, lisäksi niiden sopimuksia voidaan tehdä OTC-markkinoilla. Niitä on kuitenkin eri pörsseissä tarjolla myös maailmanlaajuisesti standardoituina tuotteina.

Futuureilla saatavilla tuotoilla voi sijoittaja tehdä luonnollisesti erilaisia hankintoja tai vaikkapa kehittää omaa yritystoimintaansa. Esimerkiksi kotisivuihin investointi kannattaa erityisesti vallitsevissa poikkeusoloissa ja vinkkejä sen rahoitukseen voi löytyy runsaasti.

Futuurien kohde-etuudet

Futuurikauppoja tehtiin ensimmäisen kerran maataloustuotteilla, jonka jälkeen siirryttiin myös erilasiin luonnonvaroihin, esimerkiksi öljyyn. Vuonna 1972 markkinoille tuli mukaan myös rahoitustuotteisiin perustuvat futuurit, jolloin futuurien kohde-etuuksina lanseerattiin osakeindeksit, valuutat ja korkotuotteet.

Kohde-etuuksia on siis monenlaisia. Perinteisin muoto, eli maataloustuotteet tarjoavat kohde-etuutena muun muassa viljaa, karjaa ja metsätaloutta, kun taas luonnonvaroina toimii erilaiset energialähteet ja metallit. Kohde-etuuksina futuurikaupoissa lasketaan myös osakeindeksit, valuutat ja korkotuotteet. Mainitut kohde-etuudet sisältävät kukin omia esimerkkejä, joita futuurikauppaa harkitseva voi selvittää tarkemmin.

Futuurimarkkinat ovat usein suunnannäyttäjiä varsinaisen indeksin avauksella. Jos futuurit ovat esimerkiksi nousseet huimasti yön aikana, voidaan tästä päätellä, että kohdeosuus nousee myös kaupankäynnin auetessa.

Futuurien merkitys markkinoilla

Futuurimarkkina on todella aktiivinen ja tärkeä globaali markkinapaikka, siksi sijoittajat saavat siitä tärkeää markkinatietoa. Siitä on tullut sen kilpailun luonteen ansiosta tärkeä taloudellinen tekijä päätettäessä hintoja tämän päivän ja huomisen kysynnän tarjonnan perusteella. Maailma tarjoaa jatkuvaa tietotulvaa, jotka vaikuttavat futuurien hintoihin ja ne ovat tällä tavoin varsin läpinäkyviä.

Tietyillä suurilla maailmaa mullistavilla ilmiöillä on suuri merkitys futuurien kysyntään tarjontaan ja näitä ovat esimerkiksi sota, ilmasto, pakolaiskriisi ja talousongelmat. Ne vaikuttavat suuresti futuurin hintaan puhumattakaan siitä, miten ihmiset reagoivat erilaisiin ilmiöihin. Riskejä voi kuitenkin halutessaan pienentää kauppaa tehdessä. Futuurilla voidaan lukita tuleva kauppahinta, mikä poistaa epävarmuutta tulevasta hinnasta auttaen alentamaan riskiä esimerkiksi vähittäiskaupan ostajan taholta, kun huoli tuottajan hinnannoususta poistuu